Zesilování konstrukcí

Provádíme zesilování železobetonových konstrukcí externí lepenou výztuží — uhlíkovými CFK lamelami zn. SIKA CarboDur. Montáží uhlíkových lamel — lepením na připravený povrch betonu specielním epoxydovým lepidlem SIKADur 30 lze:

  • zvýšit užitné zatížení stropů, sloupů, nosníků a dalších konstrukcí
  • snížit deformace konstrukcí a snížit napětí ve stávající výztuži
  • nahradit stávající nefunkční (zkorodovanou výztuž)
  • snížit počet podpěr při změně statického systému konstrukce
  • zvýšit stupeň vyztužení v určitém průřezu konstrukce, např. kolem nově provedených otvorů ve stropech

Charakteristika materiálu

Lamely SIKA CarboDur

 
pevnost v tahu min. 2 200 MPa
tažnost 1,4 %
E-modul min. 150 000 MPa

Lepidlo SIKADur 30

pevnost v tlaku min. 100 MPa
přídržnost na betonu min. 4 MPa
E-modul  min. 12 800 MPa