Tenké betonové potěry

jako speciální produkt vlastního vývoje provádíme tenké vyrovnávací betonové potěry, pevnostní třídy B 25, tloušťek 3-50 mm, spojené s podkladní vrstvou pevnostním epoxysilikátovým adhezním můstkem, který zaručuje dokonalé spojení starého s novým. Tento systém spolehlivě nahrazuje drahé, průmyslově vyráběné vyrovná- vací hmoty na bázi cementů, nebo umělých pryskyřic. Zejména v tloušť- kách nad 10 mm je cenově bezkonkurenčně nejvýhodnější.

1. Použití

 • při rekonstrukcích, přestavbách i nových objektech při vyrovnávání výškových rozdílů podlah
 • vyrovnání výškové úrovně po odstraněných starých podlahách
 • jako zesilující membrána při zvyšování únosnosti betonových stropů a betonových podlah
 • pro opravy vytlučených betonových ploch jako finální vrstva nebo jako podklad pod nové povrchy, stěrky, nátěry

2. Podklad

 • staré porušené nebo neporušené betony suché i vlhké
 • nové zatvrdlé betony, anhydridové potěry
 • původní, soudržné nátěry, lité podlahy, dlažby, terraza

3. Aplikace

 • ověření kvality podkladu, posouzení vhodnosti použití
 • mechanické očistění podkladu vč. přebroušení
 • uzavření savých podkladů penetrací (epoxy)
 • aplikace adhezního můstku na připravený podklad
 • provedení potěru do nivelačních terčů a vodítek
 • přebroušení eventuelních nerovností na vyzrálém potěru

4.Tabulka potěrů

Typ Tloušťka (mm) Třída Cena 1 m2
TBP 125 3 až 25 B 25 od 318,-
TBP 225 25 až 40 B 25 od 358,-
TBP 325 40 až 60 B 25 od 398,-