Reference

VRTÁNÍ A KOTVENÍ KONSTRUKCÍ

Rekonstrukce kolejí zauhlovacího portálového jeřábu - ŽĎAS Žďár n.S.

 • jádrové vrtání cca 450 kotevních otvorů v železo-betonových pasech
 • instalace a vlepení kotevních šroubů podkladnic do otvorů, tahové zkoušky

Kotvení kolejí portálového jeřábu - JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.

 • vytyčení a jádrové vrtání systému 600 ks kotevních otvorů v železobet.desce
 • instalace a zalití kotevních šroubů zálivkou pro nízké teploty (SIKADUR 41)
 • vyrovnání a podlití podkladnic vysokopevnostním samonivelačním betonem, elektroohřev

Kotvení technol.zařízení strojovny stanice lanovky na LOMNICKÉM ŠTÍTU

 • tlaková injektáž skalních tyčových kotev do vrcholového skalního masivu v zimních podmínkách expanzní cementovou injekční směsí za použití regulovaného elektrohřevu
 • dodatečné předepnutí kotev a tahové zkoušky kotev

Kotvení strojů ( horizontky, lisy, brusky ) ve ŽĎASu

 • odvrtávání starých kotevních elementů, vrtání nových vrtů průměru až 150 / 1500 mm
 • osazování a zalévání kotevních šroubů epox. plastmaltami v suchém i mokrém prostředí

Kotvení technologií a konstrukcí - YTONG Hrušovany, LINDE Praha, TEPLÁRNA Malešice, LIGNIT Hodonín, ČKD Blansko, BARUM, MOSTECKÁ UHELNÁ a.j. Podlévání ložisek a úložných desek strojů plastmaltami v TŽ Třinec, ŽĎAS, ARAK Irán, YTONG, ADAST, ELEKTRÁRNA Dětmarovice a.j. Rekonstrukce válcovací trati v TŽ Třinec a.s.

 • zmonolitnění základů hlavních motorů hotovního bloku materiálem SIKAGROUT 212 F
 • navrtání a instalace injektážního systému pro dodatečnou zpevňující injektáž epoxydy
 • vrtání a osazení kotevních šroubů, podlití základových desek hl.motorů plastbetonem

Rekonstrukce na VD ELEKTRÁRNA LIPNO 1,2

 • odvrtávání starých armatur při opravě turbiny, injektáže vzniklých dutin, vlepování nových armatur do vrtů, podlévání vodících kolejí ve vtocích

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Rekonstrukce tramvajové trati v BRATISLAVĚ - KARLOVA VES

 • likvidace 2 žel.bet. mostních lávek na tratí rozřezáním na transportovatelné díly včetně osazení kotevních háků do konstrukce a snesení rozřezané konstrukce autojeřáby

Rekonstrukce obchodního domu VICHR BRNO

 • rozřezání a odstranění části hlavního beton. schodiště, odřezání části skeletu, vrtání in- stalačních prostupů, vyřezání nových dveřních otvorů

Rekonstrukce KOMERČNÍ BANKY Brno venkov, NEMOCNICE Žlutý kopec Brno, BYT. DOMY Juliánov, stavba IBC BRNO, FORESBANK Zlín a další

 • úpravy žel. bet. konstrukcí řezáním (vstupy do výtah. šachet, nové dveře a okna)
 • řezání a vrtání prostupů stěnami a stropy pro instalace UT, ZT, VZT

Řezání dveřních otvorů, výkladů v soukromých bytech v panelácích, v obchodech průmyslových objektech, skladech

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, ZESÍLENÍ

Rekonstrukce jeřábové dráhy v ČKD BLANSKO

 • upevnění uvolněných kotevních šroubů kolejí zálivkou z polymermalty
 • zpevnění žel. bet. nosníků příčným sepnutím zainjektovanými svorníky a plechy
 • repase zkorodované výztuže, nahrazení zdegradovaného betonu polymerbetonem

Sanace dálničního mostu na D 1 u OSTROVAČIC

 • klasická sanace zkorodovaného betonu a výztuže na opěrách, křídlech, nosných deskách vč. náhrad části výztuže (materiály PERMAPATCH, SIKA, BETOSAN)
 • výměna starých ložisek NK za nová ocelogumová, uložení na polymerbetonové bloky, aktivace polymermaltou
 • zesílení únosnosti NK montáží externí výztuže. Ocelové metalizované plechy našrou- bovány do tahové zóny a zmonolitněny s NK injektáží epoxydovou pryskyřicí
 • ochranný nástřik povrchu mostu proti povětrnostním vlivům a účinkům posyp. solí

Sanace železobetonového skeletu - Morfologické centrum FN Brno - Bohunice Sanace železobetonových stropů - sklady HARTMANN RICO Vev. Bitýška Sanace žel. bet. skeletu - budova ZPMV BRNO, Cejl 5

 • odstranění zdegrad. betonu, ošetření výztuže, reprofilace tvaru sloupů a trámů, zesílení krycích vrstev betonu, (SIKATOP 610, SIKATOP 122 SP, ARMATEC 110 EC)
 • injektáže trhlin v deskách, v nadokenních překladech a trámech (SIKAFLOOR 94)
 • zesilování trámů a průvlaků vnějšími armokoši, zmonolitnění mokrým torkretem

Sanace ŽB konstrukce - Sklad LTO TEPLÁRNA ČERVENÝ MLÝN BRNO

 • klasická sanace hloubkovou karbonatací napadené konstrukce podzemní i nadzemní části objektu. Objemově rozsáhlé náhrady původního betonu sanačními hmotami SIKA - RESAN, rozsáhlá repase veškeré tahové výztuže v průvlacích (SIKA ARMATEC 110)

Zesílení ž.b.střechy lamelami SIKACarbodur - OBCH.CENTRUM HATĚ - 750 bm Sanace pobřežních chodníků,ploch, kaskádových brouzdališť - RIVIERA BRNO

 • odstranění zdegradovaných částí, plošná reprofilace broušeným cementovým polymerbetonem B 25 RESAN speciál do adhezního můstku - celkem cca 1500 m2
 • repase přepadových hrázek a nová balustráda z broušeného betonu

OPRAVY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

GLAVERBEL KRYRY, CUTISIN SLAVKOV, ASCI JEVÍČKO, NOVIBRA BOSKOVICE, SALITH VITOŠOV, PHILIP MORRIS KUTNÁ HORA

 • podinjektování nestabilních úseků cementovými a epoxycementovými maltami
 • oprava povrchových i hloubkových trhlin probarvenými polymermaltami
 • opravy plošných výtluků a sloupnutého pancíře tekutou polymermaltou
 • opravy poškozených dilatačních a pracovních spar, nahrazení betonu v okolí dilat. spar probarveným polymerbetonem, obnovení dilatační funkce spáry, pružné tmelení PU tmely

KOMERČNÍ BANKA Brno - venkov

 • EPOLIT 517 ASL, tl.5 mm, protiskluz
 • Parkování,garáže, trezor a další provozy, celkem cca 800 m2

HELLA AUTOSVĚTLA Mohelnice

 • SIKAFLOOR 92 EC, SIKAFLOOR 7530, EPOLIT 517 SL
 • Dílny, kotelna, chodby, skladová plocha, kinosál, kanceláře celkem cca 1300 m2

VUT BRNO - FAST

 • SIKAFLOOR 7530 , EPOLIT 517 SL
 • Nátěr chem. skladů - 150 m2 litá hladká ve zkušebně - 200 m2

MIRRORS KRYRY

 • EPOLIT 517 SL, litá hladká tl.2,5 mm
 • Výrobní linka zrcadel, mokrý provoz - 540 m2

VĚZNICE KUŘIM

 • EPOLIT 517 SL
 • Ložnice, kanceláře - 1320 m2

SCP Ružomberok

 • EPOLIT 517 SL-EC
 • regenerační kotel - 1100 m2

AROMKA BRNO

 • EPOLIT 517ASL EC, protiskluz tl. 7 mm, EPOLIT 517 hladká
 • Potrav. provoz - stáčírna lihovin 200 m2 potrav. provoz - výroba octa

METRA BLANSKO Apos Auto

 • EPOLIT 517 SL, vč.vyrovn.betonů
 • Šicí dílny, výroba strojů, sklady komunikace celkem cca 4000 m2

Masar.univ.Brno knihovna FF

 • broušené epox., polymerbetony
 • Vstupní hala, schodiště celkem cca 800 m2

TESCO OLOMOUC

 • EPONAT 517 AS
 • Podzemní garáže, cca 500 m2

KAMPUS MU Brno

 • EPONAT 60-01
 • Podzemní parking cca 1700 m2

PANZERBODEN Rajhrad

 • EPONAT Z1 -2 n EC
 • Výrobní hala, cca 1000 m2

ZEZANA Chrlice

 • EPONAT 517 AS
 • Sklady agrochemikálií, 2700 m2

DINA HITEX Bučovice

 • EPONAT Z1 -2 n, EPOLIT 517 SL
 • Výroba spec. tkanin pro nemocnice-streril.prostředí, 950 m2

ADAST BLANSKO

 • EPONAT Z1 - 3 n
 • Výrobně montážní hala, 1400 m2

TEPLÁRNA Č. MLÝN Brno

 • EPOLIT 517 SL -EC, EPONAT Z1 - 2 n
 • Výměníková stanice, strojovna, dílny, chodby, sklady, cca 3200

SIEBE CZ Šternberk

 • EPONAT Z1 - EC
 • Výroba autohadic, cca 4300 m2

SHOPING cent. Břeclav

 • EPONAT 517 AS
 • Parking vč.betonů cca 2.400 m2

POŽÁRNÍ OCHRANA STAV. KONSTRUKCÍ

FATRA NAPAJEDLA

 • TERFIX TCVV
 • Sklad PVC, betony 90 minut

SHOPING cent.Břeclav

 • TERFIX TCVV
 • Supermarket, OK 30-90 minut

Fak. nemocnice Brno Bohunice

 • TERFIX P
 • Zvýšení odolnosti OK a betonových stropů 30-120 minut

DĚTSKÁ NEMOCNICE

 • TERFIX, PITTURA
 • Zvýšení odol. OK na 45-20 min

TECH.MUZEUM Brno

 • TERFIX
 • Zvýš.odol.ŽB konstr.na 180 min.

CZECH INTERNATION. Nupaky 3

 • TERFIX TCVV 800 / 400
 • Ocelový skelet, zvýšení odolnosti na 30 - 120 minut

Nejvyšší spr. soud Brno

 • TERFIX P
 • Ocel prvky stropů 30-90 min